lózko

Regulamin

REGULAMIN APARTAMENTÓW MALINOWA DOLINA

 1. Regulamin obowiązuje na terenie Apartamentów „Malinowa Dolina” i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Apartamentem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 4. Osoby niezarejestrowane w Apartamencie mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa, przebywać w pokoju od 7:00 do 22:00.
 5. Apartamenty mają obowiązek zapewnić:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku
  • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych
  • sprzątanie pokoju na życzenie Gościa i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego
   obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie
  • zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości, lub w inny sposób złagodzić niedogodności gdy występujące w pokoju
   usterki nie będą mogły zostać usunięte
 6. Apartamenty nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług.
 7. Gość powinien zawiadomić Właścicieli o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 8. Dzieci powinny znajdować się na terenie Apartamentów pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni
  ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń
  technicznych Apartamentu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
 10. W Apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 06:00 dnia następnego.
 11. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Apartamentów nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Apartamenty mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
 12. W Apartamentach nie akceptujemy pobytu zwierząt.
 13. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju w kwocie 200zł
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do Właścicieli Apartamentów pisemnie na adres e-mail: malinowadolina@op.pl, tel.+48728560610
 15. Darmowe WI-FI – MALINOWA DOLINA – hasło: Malinka14a

Administratorem Państwa danych osobowych jest MINIMAX Hurtownia Budowlana Sp. z o.o., ul. Malinka 14a, 43-460 Wisła, NIP 548-266-07-07. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz prawidłowego wykonywania obowiązku rachunkowo-podatkowego przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określającego zakres danych, które musi zawierać faktura. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wystawienia faktury. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail: biuro@minimax.ustron.pl. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz podmioty współpracujące z Administratorem obsługujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe związane z wystawieniem faktury. Państwa dane będą przechowywane przez 5 lat od końca roku, w którym została wystawiona faktura. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania automatyzowanych decyzji.